Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U14
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania najnowszych osiągnięć w technologii i inżynierii chemicznej, a szczególnie w odniesieniu do sektora paliwowo - energetycznego
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów