Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_K03
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • T2A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób