Dane EK kierunkowego:
Kod:
IB2A_U02
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Biomedyczna
Efekt kształcenia:
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
Odniesienia do EKO:
 • T2A_U02
  potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
 • T2A_U07
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
 • T2A_U14
  potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • M2_U05
  potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta, klienta oraz grupy społecznej
 • M2_U08
  potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów