Dane EK kierunkowego:
Kod:
IB2A_K01
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Biomedyczna
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • M2_K04
    wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu