Dane EK kierunkowego:
Kod:
IB2A_K03
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Biomedyczna
Efekt kształcenia:
potrafi pracować w grupie interdyscyplinarnej (interdyscyplinarnym zespole)
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • M2_K02
    jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów