Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Information techniques in engineering practice
Efekt kształcenia:
He knows the basic structures, models and techniques used in network systems.
Powiązania z EKK:
  • ME2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice