Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Information techniques in engineering practice
Efekt kształcenia:
It has the ability to configure and use tools working in a networked environment.
Powiązania z EKK:
  • ME2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice