Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Experimental methods in testing of mechatronics systems
Efekt kształcenia:
Basic knowledge of modal analysis and techniques of the carrying and use of it
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu
  • ME2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu