Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Computer networks and databases
Efekt kształcenia:
It has the ability to define, access, and data management in database system
Powiązania z EKK:
  • ME2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice
  • MS1A_U01
    ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions