Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Neural networks and fuzzy systems in engineering
Efekt kształcenia:
is able to define a neural network structure required to solve a given engineering problem
Powiązania z EKK:
 • ME1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń składowych systemów mechatronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • ME1A_U07
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ME1A_U09
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • ME1A_U14
  potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych oraz do oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących w systemie mechatronicznym
 • ME1A_U20
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla mechatroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia