Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Neural networks and fuzzy systems in engineering
Efekt kształcenia:
has a fundamental knowledge regarding neural network taxonomy, architectures and topologies. knows basic methods of learning of neural networks.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W12
    zna i rozumie metodykę projektowania urządzeń mechatronicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, w tym metody sztucznej inteligencji; zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych