Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Neural networks and fuzzy systems in engineering
Efekt kształcenia:
has knowledge about adjustment and identification of parameters of neural and fuzzy logic systems and their combinations with the use of numerical optimization methods.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu mechatroniki.