Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Neural networks and fuzzy systems in engineering
Efekt kształcenia:
has ability to provide research and commercial application areas of neural networks and fuzzy-logic systems taking into account their strengths and weaknesses (advantages/disadvantages)
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W12
    zna i rozumie metodykę projektowania urządzeń mechatronicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, w tym metody sztucznej inteligencji; zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych