Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Neural networks and fuzzy systems in engineering
Efekt kształcenia:
is able to evaluate important and less important aspects (priorities) in a solving process of engineering problems with the use of neural networks or fuzzy-logic systems
Powiązania z EKK:
  • ME1A_K05
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania