Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Neural networks and fuzzy systems in engineering
Efekt kształcenia:
improves ability to evaluate required human and hardware resources in application to solve engineering problems with neural networks and fuzzy-logic systems
Powiązania z EKK:
  • ME1A_K05
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania