Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Neural networks and fuzzy systems in engineering
Efekt kształcenia:
is able to develop a fuzzy-logic system allowing to conduct an inference process in order to solve a simple engineering task, e.g. taking design or maintenance decision, grouping or classifying data sets
Powiązania z EKK:
  • ME1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania