Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Basic of informatics
Efekt kształcenia:
can analyze the requirements for a programming task nad properly organize the steps necessary to complete the project
Powiązania z EKK:
  • MS1A_K05
    ability to correctly set priorities in meeting own or external objectives