Dane EK modułowego:
Kod:
M_W008
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Management engineering
Efekt kształcenia:
Knowledge of basic methods of control applied in manufacturing and logistic systems
Powiązania z EKK:
  • ME2A_W05
    ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie sterowania układami mechatronicznymi
  • ME2A_U07
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych
  • ME2A_U08
    potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe lub procesy wytwarzania złożonych urządzeń i systemów mechatronicznych, ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne