Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Management engineering
Efekt kształcenia:
Ability to build simulation and/or mathematical model of PEM
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu mechatroniki.
  • ME1A_W17
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  • ME1A_U07
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania urządzeń i systemów mechatronicznych