Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energy policy
Efekt kształcenia:
The student knows the basics of theoretical background of energy policy development (including principles, objectives, legal aspects, entities responsible for energy policy). The student understands how energy policy instruments contribute to the development of energy systems. The student understands the problem of energy security and knows how key energy security indices are constructed.
Powiązania z EKK:
  • EN2A_W20
    posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów energetycznych oraz prognozowania i planowania ich rozwoju, w tym zagadnień bezpieczeństwa energetycznego