Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energy policy
Efekt kształcenia:
The student knows conditions that determine the development of energy policy, which results from the specificity of domestic fuel and energy market (oil, natural gas, coal and lignite, renewable energy, electricity, heat). The student knows main objectives of the Polish energy policy until 2030 (adopted by the Government) and key instruments of energy policy implemented in Poland. The student understands the European context of national energy policy and understand the environmental context of energy policy.
Powiązania z EKK:
  • EN2A_W20
    posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów energetycznych oraz prognozowania i planowania ich rozwoju, w tym zagadnień bezpieczeństwa energetycznego