Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Energy policy
Efekt kształcenia:
The student can: - justify the need for energy policy development; - list and describe the functioning of key energy policy instruments; - describe key objectives of the Polish Energy Policy until 2030, justify the selection of energy policy instruments to achieve these objectives; - list and describe the renewable energy development support schemes; - calculate selected indicators of energy security and energy intensity of GDP and interpret the results; - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of energy policy.
Powiązania z EKK:
  • EN2A_U17
    potrafi korzystać z prasy fachowej (także w języku angielskim) i prowadzić proces samokształcenia się
  • EN2A_U16
    potrafi dokonać oceny funkcjonowania systemów energetycznych oraz opracować prognozę i plan ich rozwoju na różnych poziomach zarządzania z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego