Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Energy policy
Efekt kształcenia:
The student can carry out an analysis and on this basis develop a presentation on the energy policy of a selected country. The student can compare the energy policy of the country in question with the energy policy of Poland. The student can present the key results of the analysis and logically answer the questions asked by the lecturer and other students.
Powiązania z EKK:
  • EN2A_U17
    potrafi korzystać z prasy fachowej (także w języku angielskim) i prowadzić proces samokształcenia się
  • EN2A_U16
    potrafi dokonać oceny funkcjonowania systemów energetycznych oraz opracować prognozę i plan ich rozwoju na różnych poziomach zarządzania z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego