Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Energy policy
Efekt kształcenia:
The student contributes constructively to the discussion in the seminar classes and logically formulates arguments.
Powiązania z EKK:
  • EN2A_K05
    ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
  • EN2A_K03
    potrafi określić priorytety przy realizacji wykonywanych zadań
  • EN2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy