Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Public communication
Efekt kształcenia:
Perfoms well in group work.
Powiązania z EKK:
 • AR1A_W24
  zna i rozumie rolę zagadnień humanizujących w technice w tym w automatyce i robotyce
 • AR1A_U02
  potrafi porozumiewać się za pomocą różnych technik w pracy zawodowej i poza pracą
 • AR1A_U12
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonywania wyodrębnionych zadań
 • AR1A_K03
  ma świadomość konieczności zachowania w sposób profesjonalny, szczególnie w ramach pracy grupowej
 • AR1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za zadania realizowane indywidualnie lub w ramach pracy zespołowej