Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Public communication
Efekt kształcenia:
Can prepare and conduct public presentations.
Powiązania z EKK:
 • AR1A_U02
  potrafi porozumiewać się za pomocą różnych technik w pracy zawodowej i poza pracą
 • AR1A_K03
  ma świadomość konieczności zachowania w sposób profesjonalny, szczególnie w ramach pracy grupowej
 • AR1A_K07
  rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały
 • AR2A_U02
  potrafi porozumiewać się za pomocą różnych technik w pracy zawodowej i poza pracą