Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Public communication
Efekt kształcenia:
Understands his/her role in a group and is reponsible for effects of group work.
Powiązania z EKK:
  • AR1A_K03
    ma świadomość konieczności zachowania w sposób profesjonalny, szczególnie w ramach pracy grupowej
  • AR1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za zadania realizowane indywidualnie lub w ramach pracy zespołowej