Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Public communication
Efekt kształcenia:
Has group communication skills.
Powiązania z EKK:
  • AR1A_U02
    potrafi porozumiewać się za pomocą różnych technik w pracy zawodowej i poza pracą
  • AR1A_U12
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonywania wyodrębnionych zadań
  • AR1A_K03
    ma świadomość konieczności zachowania w sposób profesjonalny, szczególnie w ramach pracy grupowej