Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Diploma seminar
Efekt kształcenia:
Student is able to define the possible influence of subject of his/her thesis on the development of economy and/or industry
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do wykonywania analiz chemicznych, zrozumienia reakcji chemicznych oraz procesów i towarzyszących im zjawisk fizykochemicznych w technologiach chemicznych
  • TC2A_W04
    posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie realizacji typowych procesów technologicznych, zasad ich projektowania i oceny techniczno-ekonomicznej
  • TC2A_W07
    posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów paliwowo - energetycznych oraz prognozowania i planowania ich rozwoju, z uwzględnieniem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i prawnych