Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Diploma seminar
Efekt kształcenia:
Student is able to choose the optimal method of solving the problem connected with diploma thesis
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W04
    posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie realizacji typowych procesów technologicznych, zasad ich projektowania i oceny techniczno-ekonomicznej
  • TC2A_W07
    posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów paliwowo - energetycznych oraz prognozowania i planowania ich rozwoju, z uwzględnieniem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i prawnych
  • TC2A_W11
    posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie technologii przetwarzania i użytkowania surowców/paliw