Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Diploma seminar
Efekt kształcenia:
Student is able to prepare a presentation on a given technological subject
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U05
    potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną w języku polskim/angielskim dotyczącą zagadnień związanych z technologią chemiczną, a szczególnie z sektorem paliwowo - energetycznym
  • TC2A_U11
    posiada umiejętność zastosowań współczesnych metod fizykochemicznych w analizie i badaniach procesów paliwowo-energetycznych