Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Diploma seminar
Efekt kształcenia:
Student is able to prepare the plan and schedule of diploma thesis
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U05
    potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną w języku polskim/angielskim dotyczącą zagadnień związanych z technologią chemiczną, a szczególnie z sektorem paliwowo - energetycznym
  • TC2A_U06
    potrafi rozeznać kierunki dalszego pogłębiania wiedzy i realizować proces samokształcenia
  • TC2A_U09
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w laboratorium chemicznym i komputerowym, a także interpretować uzyskane wyniki oraz formułować wnioski