Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Diploma seminar
Efekt kształcenia:
Student can propose the optimal solution to the problems met during the work on the project for diploma thesis
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U12
    potrafi stosować metody optymalizacyjne i rozwiązywać praktyczne problemy w sektorze paliwowo-energetycznym
  • TC2A_U13
    potrafi formułować i testować hipotezy związane nie tylko z problemami inżynierskimi, ale także prostymi zadaniami badawczymi
  • TC2A_U14
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania najnowszych osiągnięć w technologii i inżynierii chemicznej, a szczególnie w odniesieniu do sektora paliwowo - energetycznego