Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Diploma seminar
Efekt kształcenia:
Student is aware of his/her responsibility for the realised tasks , as well as for keeping the ethical principles
Powiązania z EKK:
  • TC2A_K03
    ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • TC2A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania zespołowo
  • TC2A_K05
    rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych, potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały oraz nadać im odpowiednią formę, uwzględniając różne punkty widzenia