Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fuel cells
Efekt kształcenia:
Student can explain the ionic conductivity, types of electrolytes and electrode processes
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do wykonywania analiz chemicznych, zrozumienia reakcji chemicznych oraz procesów i towarzyszących im zjawisk fizykochemicznych w technologiach chemicznych
  • TC2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu inżynierii i technologii chemicznej oraz w trakcie użytkowania produktów chemicznych