Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fuel cells
Efekt kształcenia:
Student exolains principles of operation of main electrochemical devices: electrolyzers, sensors and galvanic cells and their applications in practice
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do wykonywania analiz chemicznych, zrozumienia reakcji chemicznych oraz procesów i towarzyszących im zjawisk fizykochemicznych w technologiach chemicznych
  • TC2A_W04
    posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie realizacji typowych procesów technologicznych, zasad ich projektowania i oceny techniczno-ekonomicznej
  • TC2A_W08
    posiada pogłębioną wiedzę w zakresie budowy i doboru reaktorów/aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym, szczególnie w sektorze paliwowo-energetycznym z uwzględnieniem ochrony środowiska