Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fuel cells
Efekt kształcenia:
Student distinguishes between primary cell, rechargeable battery, flow battery and fuel cell and how they are employed in energy applications.
Powiązania z EKK:
 • TC2A_W01
  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do wykonywania analiz chemicznych, zrozumienia reakcji chemicznych oraz procesów i towarzyszących im zjawisk fizykochemicznych w technologiach chemicznych
 • TC2A_W04
  posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie realizacji typowych procesów technologicznych, zasad ich projektowania i oceny techniczno-ekonomicznej
 • TC2A_W08
  posiada pogłębioną wiedzę w zakresie budowy i doboru reaktorów/aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym, szczególnie w sektorze paliwowo-energetycznym z uwzględnieniem ochrony środowiska
 • TC2A_W17
  posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania urządzeń, sieci i systemów paliwowo - energetycznych