Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fuel cells
Efekt kształcenia:
Students explains characterizes main types of fuel cells and their characteristics.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W04
    posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie realizacji typowych procesów technologicznych, zasad ich projektowania i oceny techniczno-ekonomicznej
  • TC2A_W08
    posiada pogłębioną wiedzę w zakresie budowy i doboru reaktorów/aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym, szczególnie w sektorze paliwowo-energetycznym z uwzględnieniem ochrony środowiska
  • TC2A_W10
    posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie metod pozyskiwania, badania właściwości i zastosowania surowców paliwowo - energetycznych