Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fuel cells
Efekt kształcenia:
Studentcan discuss the importance of new approach to energy problems, in particular where effectiveness of conversion and environment protection is concerned. She/he can explain fundamental laws of hydrogen economy.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W04
    posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie realizacji typowych procesów technologicznych, zasad ich projektowania i oceny techniczno-ekonomicznej
  • TC2A_W07
    posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów paliwowo - energetycznych oraz prognozowania i planowania ich rozwoju, z uwzględnieniem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i prawnych
  • TC2A_W14
    posiada niezbędną wiedzę potrzebną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz jej zastosowania w praktyce