Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fuel cells
Efekt kształcenia:
Student can assemble fuel cell from elements, operates the fuel cell and stack of fuel cells, as well as measure its basic parameters (e.g. the maximum power, electrical efficiency)
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U07
    posługuje się językiem angielskim w zakresie chemii i technologii chemicznej zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • TC2A_U09
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w laboratorium chemicznym i komputerowym, a także interpretować uzyskane wyniki oraz formułować wnioski