Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Identification and signals analysis
Efekt kształcenia:
Can perform sampling of time-continuous signals
Powiązania z EKK:
  • AR1A_U16
    potrafi wykorzystać wiedzę z analizy sygnałów oraz identyfikacji, jako wiedzę inżynierską, konieczną do identyfikacji oraz opisu matematycznego i specyfikacji członów, obiektów, układów i systemów automatyki i robotyki
  • AR2A_U07
    potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych w automatyce, robotyce i automatyzacji