Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Identification and signals analysis
Efekt kształcenia:
Can perform identification of simple second-order systems
Powiązania z EKK:
  • AR1A_U07
    potrafi interpretować wyniki uzyskane w badaniach i wyciągać wnioski dotyczące członów, obiektów i układów w automatyce i robotyce
  • AR1A_U16
    potrafi wykorzystać wiedzę z analizy sygnałów oraz identyfikacji, jako wiedzę inżynierską, konieczną do identyfikacji oraz opisu matematycznego i specyfikacji członów, obiektów, układów i systemów automatyki i robotyki