Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Identification and signals analysis
Efekt kształcenia:
Understands the need of continuous knowledge updating
Powiązania z EKK:
  • AR1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego uczenia i dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych