Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 2/4 dla kierunku MECHATRONICS with ENGLISH as the instruction language (WIMiR)
Efekt kształcenia:
Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych.
Powiązania z EKK:
 • ME1A_U05
  posługuje się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem literatury fachowej z zakresu metalurgii, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • IP1A_U02
  Potrafi porozumiewać się językiem technicznym i językiem ekonomicznym w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji oraz innych dziedzinach nauk technicznych
 • IP1A_U03
  Ma umiejętność przygotowania opracowania problemów związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji, także w języku obcym
 • IP1A_U06
  Ma umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IO1A_U05
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk technicznych i fizycznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • ME1A_U12
  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego
 • ME1A_U19
  Potrafi opracować dokumentacje wyników eksperymentów, zadania projektowego oraz potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników w języku polskim i obcym
 • MS1A_U01
  ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions
 • MS1A_U02
  ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines
 • MS1A_U03
  ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task
 • MS1A_K07
  awareness of the social role of a graduate of technical studies, especially as regards the need to formulate and communicate to society, via the media, information and opinions regarding the achievements of mechatronics and other aspects of the activity of a mechatronic engineer; striving to convey such information and opinions in a commonly understandable manner