Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4 dla kierunku MECHATRONICS with ENGLISH as the instruction language (WIMiR)
Efekt kształcenia:
Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym.
Powiązania z EKK:
 • ME1A_U05
  posługuje się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem literatury fachowej z zakresu metalurgii, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • IP1A_U02
  Potrafi porozumiewać się językiem technicznym i językiem ekonomicznym w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji oraz innych dziedzinach nauk technicznych
 • IP1A_U04
  Ma umiejętność przygotowania i przedstawienia prezentacji dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, także w języku obcym
 • IP1A_U06
  Ma umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IO1A_U05
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk technicznych i fizycznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • ME1A_U12
  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego
 • ME1A_U13
  Potrafi w języku polskim i obcym w jasny i logiczny sposób przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania zadania inżynierskiego z zakresu metalurgii
 • MS1A_U01
  ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions
 • MS1A_U02
  ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines
 • MS1A_U04
  ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed
 • MS1A_K07
  awareness of the social role of a graduate of technical studies, especially as regards the need to formulate and communicate to society, via the media, information and opinions regarding the achievements of mechatronics and other aspects of the activity of a mechatronic engineer; striving to convey such information and opinions in a commonly understandable manner