Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ore petrology
Efekt kształcenia:
Student have knowledge on ore petrography necessary for description of processes connected with ore deposits.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_W01
    Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.