Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ore petrology
Efekt kształcenia:
Student is able identify selected ore minerals using reflected light microscope.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_U09
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.