Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Advanced power electronic systems
Efekt kształcenia:
Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu topologii i podstawowych właściwości przekształtników rezonansowych
Powiązania z EKK:
 • EL2A_W08
  ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie automatyki i sterowania w wybranym przez siebie dziale elektrotechniki i elektroenergetyki
 • EL2A_W09
  ma szczegółową wiedzę w zakresie możliwości wykorzystywania techniki mikroprocesorowej w urządzeniach elektrotechniki i elektroenergetyki
 • EL2A_W13
  ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu elektrotechniki, a w szczególności: elektroenergetyki, energoelektroniki i napędu elektrycznego, automatyki oraz metrologii
 • EL2A_W14
  zna aktualne trendy rozwojowe oraz najistotniejsze nowe osiągnięcia z zakresu elektrotechniki i kierunków pokrewnych
 • EL2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, także w języku angielskim; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania;
 • EL2A_U05
  posługuje się językiem angielskim lub innym używanym w komunikacji międzynarodowej, w stopniu wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych, a także czytania ze zrozumieniem informacji technicznych i potrzebnych dokumentów oraz wygłoszeniem prezentacji
 • EL2A_U06
  potrafi stosować poznane zasady fizyki oraz metody i modele matematyczne, a także techniki komputerowe do rozwiązywania zadań technicznych i problemów badawczych z zakresu elektrotechniki
 • EL2A_U13
  potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć konstrukcyjnych i technologicznych w urządzeniach elektrotechnicznych
 • EL2A_U15
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego o charakterze badawczym, z zakresu wybranej przez siebie specjalności
 • EL2A_K02
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektrotechniki i innych aspektów działalności inżyniera elektryka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały