Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Measurement of Electrical and Nonelectrical Quantities
Efekt kształcenia:
Knows how to perform simulation of various electrical or electronic circuits using MICROCAP
Powiązania z EKK:
  • EL2A_U05
    posługuje się językiem angielskim lub innym używanym w komunikacji międzynarodowej, w stopniu wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych, a także czytania ze zrozumieniem informacji technicznych i potrzebnych dokumentów oraz wygłoszeniem prezentacji
  • EL2A_U06
    potrafi stosować poznane zasady fizyki oraz metody i modele matematyczne, a także techniki komputerowe do rozwiązywania zadań technicznych i problemów badawczych z zakresu elektrotechniki