Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Development of VLSI systems
Efekt kształcenia:
Potrafi obsługiwać złożone środowisko do projektowania ukladow scalonych, wykonywać symulacje i layout. Potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań z mikroelektroniki dla potrzeb inzynierii biomedycznej
Powiązania z EKK:
 • IB2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • IB2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
 • IB2A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
 • IB2A_U08
  potrafi przeanalizować sposób działania i poddać krytycznej ocenie metody i rozwiązania techniczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych
 • IB2A_U11
  potrafi rozpoznać zagrożenia płynące z zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w praktyce medycznej oraz zaproponować podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych identyfikując pozamedyczne uwarunkowania problemów pacjenta
 • IB2A_U13
  potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia